Tag: รถรับจ้างอยุธยา

รถรับจ้างอยุธยา

เราจะเลือกใช้รถรับอยุธยาแบบไหนได้บ้าง ?

                อยุธยาถือเป็นเมืองหนึ่งที่มีเรื่องราวต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ไทยที่มีเรื่องราวมากมาย ทำให้หลาย ๆอย่างนั้นยังหลงเหลือจากในอดีตให้เราเยี่ยมชมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานต่าง ๆ ให้เราได้เยี่ยมชมกัน และสำกหรับใครที่ต้องการจะมาเยี่ยมชมอยุธยาแต่ไม่รู้จะหารถอะไรมาเลือกใช้บริการวันนี้เราได้รวบรวมบริการ รถรับจ้างอยุธยา มาไว้ให้แล้วว่าจะมีบริการถรับจ้างอยุธยา อะไรให้เราได้ใช้บริการกันบ้าง รถตุ๊ก ๆ             ณ.ปัจจุบันรถตุ๊ก ๆ ของจากหวังอยุธยานั้นเรียกได้ว่าเป็นของแทบจะขึ้นชื่ออเลยก็ได้เนื่องจากไม่มีให้เห็นในจังหวัดอื่น ๆ อีกแล้วมีแค่ที่จังหวัดอยุธยาเท่านั้น โดยเราสามารถเลือกใช้บริการรถรับจ้างอยุธยา ที่เป็นรถตุ๊ก ๆ ไปในจังหวัดอื่น ๆ ได้ ซึ่งเราสามารถใช้บริการ “แบบเหมา” ไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากจะไปได้ด้วย ส่วนราคาก็แล้วแต่จะตกลงกับคนขับเอานะครับ วินมอเตอร์ไซค์             อีกหนึ่งบริการทางเลือกนั้นคือ รถรับจ้างอยุธยา ที่จอดอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ กับ บริการจักรยานยนต์รับจ้าง …